prothesis2000

“5 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีเพิ่มสกิลให้ตัวเอง”

“5 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีเพิ่มสกิลให้ตัวเอง”
วันนี้เรามีคอร์สออนไลน์น่าเรียนมาแนะนำเพื่อนๆ กันค่ะ ในช่วงที่หลายท่านก็ได้ Work From Home รวมถึงน้องๆ วัยเรียนที่อาจจะต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านกันด้วยสภานการณ์โควิดที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะหนักขึ้นตอนไหน หากใครที่เบื่อหรือไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยน์และได้อัพสกิลทักษะเพิ่มให้กับตัวเอง จะมีคอร์สใดบ้าง ไปดูกันค่ะ…

 1. Giving Basic Presentations in English (จาก CHULA MOOC)
  เนื้อหา : 9 บท
  รายละเอียดคอร์ส : เพิ่มทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของการนำเสนอ รวมทั้งยังให้ข้อมูลรายละเอียดด้านเทคนิคบางประการที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เพื่อให้การนำเสนอของตนน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีการยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจสำหรับส่วนต่างๆ ในการนำเสนอผลงานประกอบด้วย
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/bYpvD
 2. Listening and Speaking for Communication (จาก MUX)
  เนื้อหา : 15 ชั่วโมง
  รายละเอียดคอร์ส : การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/QSJzX
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น Data Analytics (จาก MUX)
  เนื้อหา : 15 ชั่วโมง
  รายละเอียดคอร์ส : ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ และในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข่น การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลการซึ้อสินค้า การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการตลาด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคจากข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/0Hlr5
 4. สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย (จาก Starfish Labz)
  เนื้อหา : 2 ชั่วโมง
  รายละเอียดคอร์ส : แนะนำฟังก์ชั่นการทำ Portfolio ใน starfishlabz เครื่องมือที่ช่วยในการหาไอเดีย และใช้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้ง่ายๆ ครบ จบ ฟรี พร้อมใช้งานในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับ Portfolio สำคัญอย่างไร? รูปแบบ หลักการใช้สี และการเขียนคำนำ การใส่ข้อมูล ประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา การแนบผลงานเกียรติบัตร และการดาวน์โหลด
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/Aa71L
 5. สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (จาก Starfish Labz)
  เนื้อหา : การสื่อสารถือว่าเป็นหลักสำคัญในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสาร เพื่อให้ผู้รับสารได้ทราบข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ เพื่อให้การสื่อสารสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยการพูดแบบตัวต่อตัว หรือใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร และแนวทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง ที่สะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น
  รายละเอียดคอร์ส : 2 ชั่วโมง
  หากสนใจคอร์สนี้ คลิก : https://shorturl.asia/QZHN2
  คอร์สด้านบนที่เรานำมาแนะนำเพื่อนๆ นั้นล้วนเป็นคอร์สฟรีทั้งหมดเลยค่ะ หวังว่าจะช่วยเพิ่มทักษะสกิลให้กับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อย สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับการเรียนและการทำงาน เลือกเรียนตามที่สนใจหรือตามที่ต้องการพัฒนาด้านนั้นๆ ให้ดีขึ้นได้เลยค่ะ แล้วคราวหน้าเราจะหาคอร์สเพิ่มสกิลมาแนะนำเพื่อนๆ อีกนะคะ ติดตามได้เลยค่ะ