prothesis2000

🧑‍🎓โครงร่างวิจัยคืออะไร ?

โครงร่างวิจัย คือ สิ่งที่ผู้ที่ได้อ่านโครงร่างจะสามารถทราบขั้นตอนและรายละเอียดของเล่มวิจัย รวมถึงใช้โครงร่างวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอนุมัติการทำวิจัย โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่าวิจัยเล่มดังกล่าวเป็นวิจัยที่มีระเบียบวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ เป็นประโยชน์ และสมควรได้รับการอนุมัติ

.

โดยจะประกอบไปด้วย …

1.) ชื่อหัวข้อวิจัย

2.) ข้อมูลเบื้องต้น

3.) การกำหนดปัญหาของงานวิจัย

4.) วัตถุประสงค์ในการวิจัย

5.) การทบทวนวรรณกรรม

6.) กรอบแนวคิด

7.) วิธีการศึกษาวิจัย

8.) อ้างอิง

————————————

📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อเรา:

.

📲Line: @ResearcherThailand 

หรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V

.

🌐Website: https://myresearcher.net

.

📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562

.

🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand

.

🎥Tiktok: @ResercherThailand

.

#วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท #วิจัยตัวร้าย