prothesis2000

ปรึกษาและรับแก้ไขงานเขียนทางวิชาการทุกอย่าง

ปรึกษาและรับแก้ไขงานเขียนทางวิชาการทุกอย่าง ทุกระดับ โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกเฉพาะภาษาอังกฤษ อาธิ รับให้คำปรึกษางานวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ หรือ รายงานวิจัย (dissertation, thesis, essay, assignment หรือ coursework) และ รับทำวิจัยการตลาดและ ทำวิจัยภายในองค์กร บริการหลักๆของเราสามารถดูได้ตามที่เขียนไว้ด้านล่างเลยค่ะ ถ้าเป็นงานเขียนทางวิชาการ หรืองานวิจัย ที่ไม่มีระบุไว้ด้านล่าง สามารถโทรมาถามเราได้นะคะ ยินดีให้คำปรึกษาคะ

รับให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยภาษาอังกฤษ และรับให้คำปรึกษาในการทำ dissertation, thesis และ research paper
รับให้คำปรึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ | ให้คำปรึกษาแก้ไข dissertation | ให้คำปรึกษาแก้ไข thesis
รับให้คำปรึกษาการทำ research proposal และ รับทำ research proposal
รับให้คำปรึกษางานวิจัยอิสระภาษาอังกฤษ (independent study or IS) และ รับแก้ไข IS
รับให้คำปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล (individual research or IR) และ รับแก้ไข IR
รับเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานภาษาอังกฤษ (assignment & coursework) และ รับแก้ไข assignment & coursework
รับคีย์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยโปรแกรม SPSS & AMOS ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Independent-Samples T-Test, Paired-Samples T-Test, Oneway ANOVA, Pearson Correlation, Linear Regression หรือ Multiple Regression, SEM model
รับตรวจไวยกรณ์ (proof reading & editing)
รับให้คำปรึกษา หรือวางแผนการตลาด (marketing plan) วางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจ (business plan)
รับทำวิจัยการตลาด และวิจัยเกี่ยวกับองค์กร