prothesis2000

ขู่ขึ้นแบล็กลิสต์ จ้างทำวิจัยให้ไล่ออก

ขู่ขึ้นแบล็กลิสต์ จ้างทำวิจัยให้ไล่ออก

ที่ประชุมอธิการบดีฯมีมติให้ไล่ออกหากพบนักศึกษาจ้างทำ-คัดลอกวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติ “ไล่ออก” หากพบว่านักศึกษาในสถาบันที่เป็นสมาชิก ทปอ. 27 แห่งทั่วประเทศ จ้างทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงคัดลอกวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาทันที
ศ.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย
มีอัตรารับจ้างตั้งแต่ราคา 2 หมื่น-5 แสนบาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบการศึกษาไทยตกต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงมีมติดังกล่าวออกมา โดยเริ่มต้นในปีการศึกษา 2558 ทันที
• ศธ.เปิดแผนปี 64 ลุยพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน สร้างการศึกษาเท่าเทียม
• หนีโควิด!”ณัฏฐพล”ยกเลิกทดสอบโอเน็ตป.6-ม.3 ปี63
ทปอ. จะส่งรายชื่อผู้ที่จ้างทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงคัดลอกวิทยานิพนธ์ ไปยังมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทุกแห่ง เพื่อไม่ให้รับเข้าศึกษาทุกระดับ ขณะเดียวกันผู้ที่รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ทปอ.ได้มอบให้นิติกรศึกษาข้อกฎหมายเพื่อหาว่าจะสามารถเอาผิดอย่างไรได้บ้าง
นอกจากนี้ หากพบว่าผู้รับจ้างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะถือว่าผิดจรรยาบรรณอาจารย์ชัดเจน มีโทษทางวินัยซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จากนี้จะทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันให้ชัดเจน
ประธาน ทปอ.บอกอีกด้วยว่า ปัจจุบันมีการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะประกาศว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมถึงสามารถทำวิทยานิพนธ์ได้ถึงเดือนละ 20 ชิ้น
“อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ทำลายระบบการศึกษาไทย ซึ่ง ทปอ.ไม่สามารถยอมรับได้ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องหาระบบป้องกันการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ไม่ให้เกิดปัญหา ‘จ่ายครบจบแน่’ ในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.อย่างเด็ดขาด”ศ.ประสาท ระบุ