prothesis2000

กทม.เตรียมรับเปิดเทอม รับโควิด-19 จัด 4 รูปแบบการเรียนการสอน

กทม.เตรียมรับเปิดเทอม รับโควิด-19 จัด 4 รูปแบบการเรียนการสอน

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศบค.กำหนดว่า เรื่องของการเปิดภาคเรียนนั้นขณะนี้ผู้บริหาร กทม.และผู้บริหารสำนักการศึกษาอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การติดเชื้ออย่างใกล้ชิด
รวมถึงติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการด้วย อย่างไรก็ตาม กำหนดการเปิดภาคเรียนยังคงเป็นวันที่ 17 พ.ค.64 เช่นเดิมไปก่อน แต่หากหลังจากนี้สถานการณ์ยังน่าวิตกกังวล ก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดการเปิดเรียนอีกครั้ง โดยในวันที่ 13 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมออนไลน์ของผู้บริหาร ร.ร.ในสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ร่วมประชุมด้วย เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจและกำชับถึงแนวทางปฏิบัติหาก ร.ร.ได้เปิดภาคเรียนตาม กำหนด แต่หากไม่สามารถเปิดได้ จะมีแนวทางการเรียนออนไลน์ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) ใน 4 รูปแบบ คือ On Air, On Line, On Hand และ On Site ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ โดยโรงเรียนในสังกัด กทม. ส่วนใหญ่เลือกใช้การจัดการ เรียนรู้แบบ On Hand ซึ่งทุกห้องเรียนจะมีไลน์กลุ่มเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้านได้อีกทางหนึ่ง.