prothesis2000

รับคำปรึกษา

ทางทีมงาน บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ค้นคว้าข้อมูล งานวิจัยทั้งใน-ต่างประเทศ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

คำแนะนำ

ผู้นำทางด้านวิจัยแบบครบวงจร​ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดทำ วิจัยธรกิจแผนธุรกิจ​ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ​

วิเคราะห์

ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันเราได้ดูแลลูกค้าทั้งทางด้านภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ประสบการณ์มากกว่า 100,000 เล่ม

บริการให้คำปรึกษา และเป็นผู้ช่วยทำงาน วิจัย

ผู้นำทางด้านวิจัยแบบครบวงจร​ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดทำ วิจัยธรกิจแผนธุรกิจ​ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ​ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันเราได้ดูแลลูกค้าทั้งทางด้านภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ประสบการณ์มากกว่า 100,000 เล่ม และติดต่อกับลูกค้ามาเกินกว่า 20 ปี ทางเรามั่นใจว่ามีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เพียงพอกับการให้คำปรึกษากับทุกความสงสัยและสามารถอธิบายประเด็นที่ต้องแก้ไขเพื่อให้การทำวิจัยของท่านสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นที่ประจักษ์ได้ดีว่า เรามีความพร้อมที่จะดูแลท่านและทำให้งานของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่ท่านเองสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก และ รับแก้ไขงานวิจัย ด้วยทีมรับทำวิจัยคุณภาพ มากกว่า 10 ท่าน ความรู้และประสบการณ์ในวงการทำวิจัยยาวนาน ให้คำปรึกษาการทำวิจัยและรับทำวิจัยครอบคลุมเนื้อหาสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ , รับทำวิจัยกฎหมาย, ช่วยทำวิทยานิพนธ์กฎหมาย นิติศาสตร,

เป็นผู้ช่วยทำดุษฎีนิพนธ์กฎหมาย นิติศาสตร์ โดยนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ทำวิจัยและสืบค้นข้อมูลฐานกฎหมายต่างประเทศได้มากกว่า 50 ฐานข้อมูล, รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์, โลจิสติกส์ และวิทยาศาสตร์บางสาขา เช่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์สาขาสถิติและสถิติประยุกต์,วิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ปรึกษาการรับทำวิจัยโดยรับประกันความพึงพอใจและแก้ไขงานจนกว่าจะผ่านไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับผิดชอบงานและไม่ทิ้งงานกลางคัน

เชื่อถือได้แค่ไหน : ในฐานะลูกค้าต้องไม่เชื่อคำโฆษณาไม่ว่าทีมไหน ต้องตรวจสอบพื้นฐานความรู้ พื้นฐานสถิติและพื้นฐานการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเช่น spss eview stata amos และ lisrel ต้องถามจนกว่าจะแน่ใจ อย่าเกรงใจที่จะถาม

ราคาแพงไหม : ในฐานะทีมที่ทำวิจัยมานาน ราคาที่แท้จริงของงานวิจัยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ ใช้ ความซับซ้อนของแบบจำลอง โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ การตรวจงานของคณะกรรมการว่าอยู่ในระดับไหน โดยทั่วไป , ทีมที่รับทำวิจัยที่ทำเองไม่ได้ส่งต่องาน มูลค่าการทำงานจะไม่สูงเกินไปนัก อยู่ในระดับที่ผู้จ้างเห็นว่าสมเหตุสมผล

ระยะเวลานานไหม : การทำวิจัยช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับรุปแบบของการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งจะมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน รวมถึง งานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีดำเนินการวิจัยอย่างไร ปกติ ถ้าเป็นงานไม่ซับซ้อน งานวิจัยทั่วไปที่ผู้วิจัยเตรียมเวลา และ สรรพกำลังในการทำวิจัยเต็มที่ สามารถทำโครงร่าง (เนื้อหาตั้งแต่บท1จนถึงบท3 วิธีดำเนินการวิจัย) 3 วันหรือ 5 วันก็สามารถทำได้

ทำไมต้องจ้าง : บางครั้งผู้ทำวิจัยแม้จะพยายามทุ่มเทสรรพกำลัง สติปัญญา ความสามารถอย่างที่สุด แต่ก็ยังต้องเผชิญปัญหาบางประการที่เป็นปัญหาทำให้การทำวิจัยไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้ากว่ากำหนด เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลาี่เข้าถึงยากหรือมีไม่เพียงพอ , ข้อมูลงบการเงินที่เมื่อต้องใช้จำนวนมากหลายบริษัทไม่สามารถรวบรวมได้ทัน , ไม่สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่ต้องการได้ เช่น โปรแกรมที่ใช้งานยากอย่าง LISREL หรือ EVIEW ที่ต้องอาศัยเวลาและมีผู้แนะนำที่ถูกต้อง เป็นต้น

ช่วงนี้ใครมีหัวข้อน่าสนใจ หรือใครยังคิดหัวข้อไม่ได้ติดต่อมาได้เลยนะคับ เรามีทีมงานคอยช้่วยคิดหัวข้อใหม่ๆ ทันสมัย ทั้งแบบยากๆ และแบบเข้าใจง่าย รองรับทุกความต้องการนะคับ ไม่ว่าจะเป็น หัวข้อเกี่ยวกับการทำการตลาดสินค้าเกี่ยวกับโควิด หรือ การบริหารองค์กรในช่วงโควิด เราทำได้หมดนะคับ 😊
**ที่สำคัญงานชัวร์คับ หมดปัญหาไม่ได้งาน ไม่ต้องเที่ยวไปกังวลไป ว่าจะได้งานมั้ย ได้แล้วงานแล้วจะมั่วๆมามั้ย ที่ prothesis2000 เราแก้ไขให้ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องการ ดูแลครบจบที prothesis2000
#รับปรึกษาdissertation
#รับทำdissertation
#รับปรึกษาthesis
#รับทำthesis

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
– สถิติเชิงพรรณนา ตาราง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
– การทดสอบสมมติฐาน T-Test, F-Test, ANOVA, LSD, Chi Sqare Nonparametric
– วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ Pearson’s Correlation, Chi Sqare
– การวิเคราะห์การถดถอย Linear Regression, Multiple Linear Regression
– อนุกรมเวลา Time Series
– สถิติขั้นสูงเช่น Factor Analysis, MANOVA, ANCOVA, path analysis, Structural Equation Model (SEM) เป็นต้นบริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เราให้บริการงานวิจัย บริการงานวิทยานิพนธ์ บริการงานดุษฎีนิพนธ์ และรวมถึงบริการที่เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ

โดยบริษัทฯ เราได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัท และมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ไม่ใช่บริการที่อยู่บนออนไลน์เพียงอย่างเียว

ฉะนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่มิจฉาชีพ อย่างแน่นอน!

ThesisConsultant เราจึงมั่นใจว่าจะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยงานวิจัยของคุณผ่านทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง ด้วยประสบการณ์ของเรา เราจึงกล้ารับประกัน

บริการให้คำปรึกษาและเป็นผู้ช่วยทำงานวิจัยและเป็นผู้ช่วยทำงานวิจัย

ทีมงานของเรา ให้บริการรับปรึกษางานวิจัย  แนะนำ ปรึกษา สอน วิชาวิจัย วิชาวิทยานิพนธ์ วิชชาดุษฎีนิพนธ์ งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ งาน SPSS งานวิจัย ในราคาถูก มาแล้วมากกว่า 100,000 เล่ม และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า อีกทั้งล้วนเอ่ยปากชม รวมถึงบอกต่อ ถึงความซื่อสัตย์ ตรงเวลา ราคายุติธรรม จนทำให้เราเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

review

gallery

ติดต่อเรา

สนใจขอคำปรึกษาการทำวิจัย ติดต่อทีมงานได้ที่นี่